Tìm kiếm
↑ ↓

Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Smile Smile :) :-) (:
Wink Wink ;)
Frown Frown :(
Mad Mad :mad: >:( :@
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P
Big Grin Big Grin :D
Eek! Eek! :eek: :o
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
Adore Adore {adore}
After_boom After_boom {after_boom}
Ah Ah {ah}
Amazed Amazed {amazed}
Angry Angry {angry}
Bad_smelly Bad_smelly {bad_smelly}
Baffle Baffle {baffle}
Band Band {band}
Bang Bang {bang}
Bann Bann {bann}
Beat_brick Beat_brick {beat_brick}
Beat_plaster Beat_plaster {beat_plaster}
Beat_shot Beat_shot {beat_shot}
Beauty Beauty {beauty}
Biggrin Biggrin {biggrin}
Big_smile Big_smile {big_smile}
Bike Bike {bike}
Birthday Birthday {Birthday}
Boom Boom {boom}
Boss Boss {boss}
Brick Brick {brick}
Burn_joss_stick Burn_joss_stick {burn_joss_stick}
Bye Bye {bye}
Byebye Byebye {byebye}
Canny Canny {canny}
Capture Capture {capture}
Cheers Cheers {cheers}
Choler Choler {choler}
Confident Confident {confident}
Confuse Confuse {confuse}
Confused Confused {confused}
Cool Cool {cool}
Cool 2 Cool 2 {cool 2}
Cry Cry {cry}
Doublegun Doublegun {doublegun}
Doubt Doubt {doubt}
Dribble Dribble {dribble}
Eek Eek {eek}
Embarrassed Embarrassed {embarrassed}
Feel_good Feel_good {feel_good}
Fix Fix {fix}
Flame Flame {flame}
Frown Frown {frown}
Go Go {go}
Haha Haha {haha}
Hang Hang {hang}
Hehe Hehe {hehe}
Hell_boy Hell_boy {hell_boy}
Hug Hug {hug}
Hungry Hungry {hungry}
Lay Lay {lay}
Lmao Lmao {lmao}
Lol Lol {lol}
Look_down Look_down {look_down}
Lovemachine Lovemachine {lovemachine}
Loveyou Loveyou {loveyou}
Mad Mad {mad}
Mage Mage {mage}
Matrix Matrix {matrix}
Misdoubt Misdoubt {misdoubt}
No No {no}
Nosebleed Nosebleed {nosebleed}
Oh Oh {oh}
Ops Ops {ops}
Ot Ot {ot}
Phone Phone {phone}
Please Please {please}
Pudency Pudency {pudency}
Puke Puke {puke}
Rap Rap {rap}
Redface Redface {redface}
Rofl Rofl {rofl}
Rolleyes Rolleyes {rolleyes}
Runrun Runrun {runrun}
Sad Sad {sad}
Sexy_girl Sexy_girl {sexy_girl}
Shame Shame {shame}
Shit Shit {shit}
Shit(1) Shit(1) {shit(1)}
Shoot1 Shoot1 {shoot1}
Sleep Sleep {sleep}
Smile Smile {smile}
Smoke Smoke {smoke}
Sos Sos {sos}
Spam Spam {spam}
Spiderman Spiderman {spiderman}
Still_dreaming Still_dreaming {still_dreaming}
Stupid Stupid {stupid}
Sure Sure {sure}
Surrender Surrender {surrender}
Sweat Sweat {sweat}
Sweet_kiss Sweet_kiss {sweet_kiss}
Theft Theft {theft}
Tire Tire {tire}
Tongue Tongue {tongue}
Too_sad Too_sad {too_sad}
Waaaht Waaaht {waaaht}
Welcome Welcome {welcome}
What What {what}
Wink Wink {wink}
Winner Winner {winner}
Yes Yes {yes}